Directe pulpa-overkapping
Wanneer de zenuw (pulpa) bloot komt te liggen op de dag van het trauma moet de zenuw beschermd worden. Dit wordt gedaan door een vulling direct op de zenuw aan te brengen.