Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval
Wanneer er na een trauma een tand of kies verplaatst is kan de behandelend arts het element weer op zijn plaat zeten. Na deze verrichting dient de tand of kies gespalkt te worden.