Ophoging bodem bijholte orthograad
Sinusbodemelevatie orthograad. Aanbrengen van autoloog bot en/of botvervangend materiaal door het implantatieboorgat.

De materiaal- en/ of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.