Specifiek consult nazorg implantologie
Periodieke controle met specifieke implantaat gebonden verrichtingen.