Consult voor evaluatie van preventie.
Bij tandartspraktijk Villa Westhof wordt deze prestatie altijd verricht bij de prestatie, die omvat het (weer) kleuren van plaque, het (weer) vastleggen van de plaquescore en het bijsturen van de (begeleiders van) de patiënt in eerdere instructies.

De prestatie wordt uitsluitend naar evenredigheid van de werkelijke behandeltijd voor deze prestatie in tijdseenheden van 5 minuten gedeclareerd.