Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak
Wanneer er besloten wordt een of meerdere implantaten te plaatsen in een tandeloze kaak dient er een kaakoverzichtsfoto gemaakt te worden. Door middel van deze foto kan de behandelend arts bepalen of er voldoende bot aanwezig is om een implantaat in te vervaardigen.