Het eerste consult met een
voor de zorgaanbieder nieuwe
patiënt, niet zijnde een verwezen
patiënt. Eenmaal te declareren
per zorgaanbieder bij een (gedeeltelijk) betande patiënt met
blijvende tanden en kiezen.
Inclusief:
– het aanmaken van een
patiëntenkaart;
– het registreren van de status
van het gebit;
– het afnemen van de medische
anamnese;
– het bespreken van het vervolgtraject;
– het bepalen en bespreken van
het zorgdoel.