Een algemeen periodiek mondonderzoek om de toestand van
het gebit en het tandvlees te
beoordelen. Inclusief (indien van
toepassing):
– het onderzoeken van de
gezondheid van het tandvlees
met de PPS score;
– het geven van voorlichting,
aanwijzingen en adviezen
over preventief gedrag en/of
preventieve maatregelen voor
zover deze niet meer dan vijf
minuten in beslag nemen;
– het uitvoeren van binnen de
prestatielijst niet opgenomen
kleine verrichting(en);
– het verwijzen naar een andere
zorgaanbieder.