Ongeacht het aantal zittingen.
Uitgebreid mondonderzoek
voor het vormen van een oordeel over een diagnose, behandelplan en/of werk van een
andere (mond)zorgaanbieder.
Inclusief:
– consult(en);
– een uitgebreid, niet routinematig onderzoek gericht op
de hulpvraag;
– het beschrijven van de relevante afwijkingen ten opzichte
van een diagnose, behandelplan en/of werk van een
andere mondzorgaanbieder;
– het maken en bespreken van
het schriftelijke oordeel;
– het zo nodig afnemen van
één of meerdere anamneses
(zoals een medische, tandheelkundige of psychosociale
amamnese);
– het zo nodig geven van
adviezen.