– Pocketregistratie (zie C014)
met tevens:
– meting van sondeerdiepte
en/of aanhechtingsverlies en
vastleggen van gegevens;
– het vastleggen van de beweeglijkheid (mobiliteit) van
de tanden en kiezen;
– het vastleggen van de doorgankelijkheid van de wortelsplitsingen (furcaties);
– het bespreken van de gezondheid van het tandvlees met de
patiënt.