In het geval de zorgverlener
de patiënt thuis behandelt, kan
deze prestatie voor behandeling
aan huis in rekening worden
gebracht. Hierbij geldt het
volgende:
– De prestatie kan per patiënt
eenmaal per huisbezoek in
rekening worden gebracht;
– De prestatie kan niet in
rekening worden gebracht
wanneer de zorg wordt
geleverd vanuit een mobiele
tandartspraktijk (bijvoorbeeld
een bus).