Opvullen zonder staafdemontage
De materiaal- en/ of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.