Beslijpen en/of fluorideren melkelement
Het beslijpen of toegankelijk maken (slicen) van het gat in een element (caviteit), het behandelen van het carieuze dentine (tandbeen) met cariës conserverende middelen en/of het aanbrengen van een beschermlaag, het fluorideren van het melkelement en het vastleggen en monitoren van de cariëslaesie. Deze prestatie is bedoeld als preventieve maatregel, ter voorkoming van verdere voortschrijding van het carieuze proces (gaatje). Deze prestatie is inclusief de communicatie met of voorlichting van de ouders.