Plakbrug met preparatie
Plakbrug met één tussendeel aan één element. Ongeacht de methode of gebruikt materiaal. In andere woorden, dit geldt zowel voor de conventionele metalen ets-brug met (geperforeerde) vleugels, keramische (porselein) etsbruggen, of (glas)vezel versterkte bruggen.

De materiaal- en/of techniekkosten worden afzonderlijk in rekening worden gebracht.