Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker
Wanneer er een kroon onder een bestaand frame-anker vervaardigd moet worden mag uw behandelend arts deze toeslag in rekening brengen.