Uurtarief (U10) in eenheden van 5 minuten
Dient te worden gehanteerd als de behandeling geen hele uren betreft.