Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal
Een vulling op het gehele in het directe zicht gelegen (labiale) gedeelte met plastisch materiaal, inclusief onderlagen en plaktechnieken. Met deze prestatie worden ‘laagjes op de voortanden’ aangebracht. Inclusief etsen.