Meervlaksvulling van composiet
Vulling waarbij ten minste een knobbel in de restauratie is opgenomen en drie of meer vlakken zijn betrokken. Deze prestatie mag per element in rekening worden gebracht.
Inclusief etsen en/of onderlaag en afwerking. Exclusief anesthesie.