Het maken en beoordelen van
een meerdimensionale kaakfoto (bijvoorbeeld met een CTscanner). Deze foto dient uitsluitend te worden genomen indien
het maken van een dergelijke
opname een meerwaarde heeft
ten opzichte van conventionele röntgendiagnostiek.