Tarieven
Informatie

Tarieven & informatie

 • Betalingen

  • Betalen

   Betalen en Fa-med
   In onze praktijk zorgen wij liever voor uw gebit, dan dat we veel tijd besteden aan onze financiële administratie. Daarom dragen wij het sturen en het innen van de nota’s over aan Fa-Med. Dit bedrijf is gespecialiseerd in het factureren en innen van declaraties en werkt inmiddels voor duizenden zorgaanbieders zoals tandartsen, orthodontisten, huisartsen, fysiotherapeuten, psychiaters en dierenartsen.

   Wat betekent dit voor u?
   De nota van onze behandeling of verrichting ontvangt u van Fa-med. In sommige gevallen wordt een nota eerst ingediend bij uw zorgverzekeraar. U ontvangt dan alleen een (rest)nota voor de kosten die niet door uw zorgverzekeraar worden vergoed.

   Op tijd betalen
   Vergeet niet om op tijd uw nota te betalen. Dit scheelt u geld en veel ergernis. Fa-med hanteert een betalingstermijn van 30 dagen na notadatum. Lukt het u onverhoopt niet om op tijd aan uw betalingsverplichting te voldoen? Neem dan zo snel mogelijk contact op met Fa-med via 0900-0885 (€ 0,15 per minuut) of ga naar notavanfamed.nl

   Vragen over uw nota?
   Heeft u vragen over uw nota? Op veel vragen vindt u hier al antwoord. Staat uw vraag hier niet tussen, neem dan contact op met Fa-med via telefoonnummer 0900-0885 (€ 0,15 per minuut) of ga naar notavanfamed.nl.

   Contactgegevens Fa-med
   Website: www.notavanfamed.nl
   E-mail: contactcenter@famed.nl
   Bereikbaar op werkdagen van 08:00 – 18:00 uur
   Telefoonnummer algemene vragen: 0900 – 0885 (€ 0,15 per minuut)
   Telefoonnummer duplicaatnota aanvragen: 0900 – 0882 (€ 1,30 per gesprek)

 • Chirurgische ingrepen (H)

 • Consulatie en Diagnostiek (C)

  • C11 – Periodieke controle € 21,00

   Periodieke controle 15 min.
   Een periodieke controle is een algemeen mondonderzoek om de toestand van het gebit en het tandvlees te beoordelen. Bij tandartspraktijk Villa Westhof wordt deze prestatie altijd verricht inclusief voorlichting preventie en/of standaard instructie (Code M01).

   Tot deze prestatie behoort tevens eventueel

   • Het afnemen van een medische anamnese waar nodig.
   • Het bepalen van de DPSI score (vastleggen conditie van het tandvlees).
   • Het geven van voorlichting en/of instructie, toegesneden op de desbetreffende patiënt.
   • Het kleuren van de plaque (tandaanslag).
   • Het vastleggen van de plaquescore.
   • Het geven van voedingsadviezen.
   • Het afnemen van een voedingsvragenlijst.
   • Het geven van voorlichting over het afleren van (een) negatieve gewoonte(s).
   • Het verwijzen naar een andere zorgverlener.
  • C13 – Probleemgericht consult € 21,00

   Probleemgericht consult
   Bij tandartspraktijk Villa Westhof wordt deze prestatie altijd verricht als een apart consult naar aanleiding van een vraag of probleem van een patiënt, dan wel een vervolgconsult naar aanleiding van een eerdere vraag of probleem, inclusief het bijwerken van de medische anamnese. Deze prestatie mag niet in rekening worden gebracht indien het probleem voortkomt uit een prestatie die in de afgelopen twee maanden door dezelfde zorgaanbieder is uitgevoerd en waarbij nazorg bij die prestatie is beschreven als onderdeel van die prestatie.

   Voorbeelden van een probleemgericht consult zijn

   • Het reinigen en desinfecteren van de wond (wondtoilet)
   • Het behandelen van een ontsteking van de extractiewond (alveolitis)
   • Incisie van abcessen
   • Het geven van instructies en begeleiding (counseling) over het kaakgewricht, toegesneden op de desbetreffende patiënt; bijvoorbeeld oefeninstructie beweging onderkaak
   • Het opheffen van acute kaakgewrichtsproblemen (gnathologische problemen), zoals ontwrichting (luxatie) en kaakklem (closed lock)
   • Het aanstippen van (gevoelige) tandhalzen
   • Het verwijderen van drukplaatsen van protheses
   • Het openen van de tandholte (pulpakamer) zonder verder uitgebreid te reinigen
   • Een trauma consult
   • Het vaststellen van DETI-score A.
  • C22 – Schriftelijke medische anamnese € 21,00

   Schriftelijke medische anamnese
   Een medische anamnese is een vragenlijst t.b.v. de gezondheid en medicijngebruik.

  • C28 – Onderzoek t.b.v. opstellen/vastleggen behandelplan € 99,46

   Onderzoek t.b.v. opstellen/vastleggen behandelplan

   Opstellen en bespreken zorgplan
   Het uitvoeren van onderzoek, het stellen van een diagnose en het maken van een zorgplan waarin ook de zorgbehoefte van de patiënt is opgenomen.Dit is nodig bij bijvoorbeeld nieuwe patiënten of bij patiënten waarbij de gebitstoestand veel is veranderd (door bijvoorbeeld gebitsslijtage). Deze prestatie betreft tevens het beoordelen van (extern) gemaakte (röntgen)foto’s. Het zorgplan kan zowel bedoeld zijn voor het direct uitvoeren van een behandelplan als het vastleggen van de wensen van de patiënt en behandelstrategie voor de korte en/of lange termijn. Tevens omvat de prestatie het verwijzen naar andere zorgaanbieders ten behoeve van het uitvoeren van (deel)plannen. Door het zorgplan worden doelen per element(en) gesteld. Dit kan leiden tot aanvullend onderzoek.

  • C29 – Studiemodellen t.b.v. behandelplan € 27,63

   Studiemodellen t.b.v. behandelplan
   Afdruk van boven- en onderkaak. Hiermee worden gebitsmodellen gemaakt. Aan de hand van de gebitsmodellen kan de behandelend arts een behandelplan maken.

   De materiaal- en/of techniekkosten worden afzonderlijk in rekening worden gebracht.

  • C65 – Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven of onderkaak € 55,26

   Beslijpen van alle voortanden, per boven of onderkaak
   Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven of onderkaak.

  • C80 – Mondzorg aan huis € 16,58

   Mondzorg aan huis
   Mondzorg aan huis. Exclusief vervoer.

  • C84 – Voorbereiding behandeling onder algehele narcose € 44,21

   Voorbereiding behandeling onder gehele narcose
   Bedoeld voor organisatie van de ingreep onder narcose in een erkend ziekenhuis.

  • C85 – Weekendbehandeling € 21,00

   Weekendbehandeling
   Van zaterdag 00.00 uur en zondag 24.00 uur.

  • C86 – Avondbehandeling € 21,00

   Avondbehandeling
   Tussen 18.00 uur en 24.00 uur.

  • C87 – Nachtbehandeling € 21,00

   Nachtbehandeling
   Tussen 00.00 uur en 07.00 uur.

 • Implantaten

 • Kronen en bruggen (R)

  • R08 – Eenvlaks composiet inlay € 66,31

   Eenvlaks composiet inlay
   Het beslijpen, afdrukken en maken van een standaard beetregistratie, het bepalen van de kleur en het passen en plaatsen van de vulling. Tot deze prestatie behoort ook een noodvoorziening en hechtmateriaal(ets).
   De materiaal- en/of techniekkosten exclusief

  • R09 Tweevlaks composiet inlay € 127,09

   Tweevlaks composiet inlay
   Het beslijpen, afdrukken en maken van een standaard beetregistratie, het bepalen van de kleur en het passen en plaatsen van de vulling. Tot deze prestatie behoort ook een noodvoorziening en hechtmateriaal(ets).
   De materiaal- en/of techniekkosten exclusief

  • R10 – Drievlaks composiet inlay € 165,77

   Drievlaks composiet inlay
   Het beslijpen, afdrukken en maken van een standaard beetregistratie, het bepalen van de kleur en het passen en plaatsen van de vulling. Tot deze prestatie behoort ook een noodvoorziening en hechtmateriaal(ets).

   De materiaal- en/of techniekkosten exclusief

  • R11 – Eennvlaks inlay € 99,46

   Eenvlaks inlay
   Het beslijpen, afdrukken en maken van een standaard beetregistratie, het bepalen van de kleur en het passen en plaatsen van de restauratie van gegoten metaal, kunststof of(glas-)keramiek.
   Tot deze prestatie behoort ook een noodvoorziening. De materiaal- en/of techniekkosten exclusief

  • R12 – Tweevlaks inlay € 154,72

   Tweevlaksinlay
   Het beslijpen, afdrukken en maken van een standaard beetregistratie, het bepalen van de kleur en het passen en plaatsen van de restauratie van gegoten metaal, kunststof of(glas-)keramiek. Tot deze prestatie behoort ook een noodvoorziening. De materiaal- en/of techniekkosten exclusief

  • R13 – Drievlaks inlay € 221,03

   Drievlaksinlay
   Het beslijpen, afdrukken en maken van een standaard beetregistratie, het bepalen van de kleur en het passen en plaatsen van de restauratie van gegoten metaal, kunststof of(glas-)keramiek.
   Tot deze prestatie behoort ook een noodvoorziening. De materiaal- en/of techniekkosten exclusief

  • R14 – Toeslag voor aangegoten pin, per pin € 27,63

   Toeslag voor aangegoten pin, per pin
   Bijvoorbeeld pinledge-, pinlay preparatie.

  • R24 – Kroon € 243,13

   Kroon
   Het prepareren voor het plaatsen van een kroon die het element geheel of gedeeltelijk bedekt en het plaatsen van de kroon. Tot deze prestatie behoort het beslijpen, het digitaal afdrukken en maken van een standaard beetregistratie, het bepalen van de kleur, het passen en plaatsen van zowel de noodvoorziening als de kroon en de benodigde tandvleescorrecties. De kroon is van metaal, keramiek of een combinatie daarvan.

   *De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

  • R28 – Endokroon, indirect vervaardigd € 66,31

   Endokroon, indirect vervaardigd
   Endokroon, indirect vervaardigd

  • R29 – Confectiekroon € 49,73

   Roestvrijstalen kroon, kunstharsvoorziening
   Roestvrijstalen kroon, kunstharsvoorziening

  • R31 – Opbouw plastisch materiaal € 55,26

   Opbouw plastisch materiaal
   Een opbouw is een bijzondere vorm van gedeeltelijke restauratie die tot doel heeft een ernstig aangetast element zover te herstellen dat een voorbereiding voor de definitieve voorziening kan worden getroffen. Deze prestatie betreft het vervaardigen van een opbouw van plastisch materiaal en kan bedoeld zijn voor verder restauratief werk.

   Deze prestatie is exclusief het plaatsen van de wortelkanaalpin.

  • R32 – Gegoten opbouw, indirecte methode € 55,26

   Gegoten opbouw, indirecte methode
   Deze behandeling bestaat uit een afdruk vaak met een stift in het kanaal, dit gebeurt echter niet altijd. Het model wordt dan in het laboratorium gemodelleerd, gegoten en afgewerkt.

  • R33 – Gegoten opbouw, directe methode € 110,51

   Gegoten opbouw, directe methode
   Bij deze behandeling wordt de stift in het kanaal geplaatst, de rest eromheen wordt met kunsthars aangevuld. Dan wordt de tand/kunsthars afgeboord tot er een stomp staat voor het vervaardigen van een kroon. De stift met de kunsthars gaat als model naar het laboratorium. Het laboratorium vervaardigd het werk geheel in edelmetaal.

  • R40 – Eerste brugtussendeel € 165,77

   Eerste brugtussendeel
   Een brugtussendeel (dummy) is het deel van de brug dat niet steunt op natuurlijke tanden, kiezen of implantaten, maar de ontbrekende tanden of kiezen vervangt.
   Het tussendeel wordt per te vervangen element gedeclareerd.
   Tot deze prestatie behoort het nemen van afdrukken, het maken van een standaard beetregistratie, het bepalen van de kleur en het passen en plaatsen van zowel de noodvoorziening als het brugtussendeel.

   Het brugtussendeel is gemaakt van metaal, keramiek of een combinatie daarvan.

  • R45 Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel € 82,89

  • R46 – Brugverankering, per anker € 55,26

   Brugverankering, per anker
   Bijvoorbeeld CBW systeem (vroeger ook bekend als UDA systeem).
   Indien het tussendeel aan twee elementen wordt verankerd dan kan deze prestatie tweemaal in rekening worden gebracht.

  • R49 – Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen € 138,14

   Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen
   Wanneer er een brug vervaardigd wordt die bestaat uit vijf- of meer pijlerelementen mag uw behandelend arts hier een toeslag voor rekenen. Pijlerelementen zijn de tanden of kiezen waar een dummy tussen vervaardigd word.

  • R50 – Metalen fixatiekap met afdruk € 27,63

   Metalen fixatiekap met afdruk
   Afdruk ten behoeve van fixatie bij moeilijk kroon- en brugwerk.
   Deze prestatie is bedoeld bij uitgebreid restauratief werk, waarbij in een aparte zitting bij het passen van werkstukken met behulp van een metalen fixatiekap een actueel werkmodel ten behoeve van de techniek gemaakt wordt. Ongeacht het aantal kappen per brug.

   De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

  • R55 – Gipsslot met extra afdruk € 27,63

   Gipsslot met extra afdruk
   Afdruk ten behoeve van fixatie bij moeilijk kroon- en brugwerk Deze prestatie is bedoeld bij uitgebreid restauratief werk, waarbij in een aparte zitting bij het passen van werkstukken met behulp van (een) gips(slot) of stug afdrukmateriaal een actueel werkmodel ten behoeve van de techniek gemaakt wordt.

   De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

  • R60 – Plakbrug zonder preparatie € 110,51

   Plakbrug zonder preparatie
   Plakbrug met één tussendeel aan één element. Ongeacht de methode of gebruikt materiaal. In andere woorden, dit geldt zowel voor de conventionele metalen ets-brug met (geperforeerde) vleugels, keramische (porselein) etsbruggen, of (glas)vezel versterkte bruggen.

   De materiaal- en/of techniekkosten worden afzonderlijk in rekening worden gebracht.

  • R61 – Plakbrug met preparatie € 165,77

   Plakbrug met preparatie
   Plakbrug met één tussendeel aan één element. Ongeacht de methode of gebruikt materiaal. In andere woorden, dit geldt zowel voor de conventionele metalen ets-brug met (geperforeerde) vleugels, keramische (porselein) etsbruggen, of (glas)vezel versterkte bruggen.

   De materiaal- en/of techniekkosten worden afzonderlijk in rekening worden gebracht.

  • R65 – Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel € 38,68

   Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel
   Bij elk volgend brugdeel in hetzelfde tussendeel mag uw behandelend arts deze toeslag in rekening brengen.

  • R66 – Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee € 22,10

   Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee
   Bij elke volgende bevestiging boven het aantal van twee mag uw behandelend arts deze toeslag in rekening brengen.

  • R70 – Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker € 60,78

   Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker
   Wanneer er een kroon onder een bestaand frame-anker vervaardigd moet worden mag uw behandelend arts deze toeslag in rekening brengen.

  • R71 – Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond € 60,78

   Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond

   De materiaal- en/of techniekkosten worden afzonderlijk in rekening worden gebracht.

  • R72 – Vernieuwen schildje van plastisch materiaal € 33,15

   Vernieuwen schildje van plastisch materiaal

   Vernieuwen schildje van plastisch materiaal

  • R73 – Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje € 22,10

   Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje

   Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje

  • R74 – Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties € 22,10

   Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties
   Het opnieuw vastzetten van de kroon door middel van een harde substantie (cement), inclusief het controleren van het contact tussen de boven- en onderkaak (occlusie en articulatie) en het afwerken van het element. Deze prestatie kan ook in rekening worden gebracht indien het gaat om het opnieuw vastzetten van inlays, bruggen of laagjes tandkleurig materiaal (schildjes).

  • R75 – Opnieuw vastzetten plakbrug € 55,26

   Opnieuw vastzetten plakbrug
   Het opnieuw vastzetten van de plakbrug door middel van een harde substantie (cement), inclusief het controleren van het contact tussen de boven- en onderkaak (occlusie en articulatie) en het afwerken van de tanden of kiezen, onafhankelijk van het aantal vleugels of tussendelen.

  • R76 – Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon € 27,63

   Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon
   Wanneer er een gegoten opbouw vervaardigd moet worden onder een bestaande kroon mag uw behandelend arts deze toeslag in rekening brengen.

  • R77 – Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerkper (pijler)element € 27,63

   Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerkper (pijler)element

   Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerkper (pijler)element

  • R78 – Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie € 66,31

   Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie

   Het buiten de mond vervaardigen van een laagje tandkleurig materiaal (keramiek of kunststof) dat een metalen kunstkroon bedekt (schildje/veneer). Tot deze prestatie behoort het afdrukken en maken van een standaard beetregistratie, het bepalen van kleur en het passen en plaatsen van zowel de noodvoorziening als het schildje.

   De materiaal- en/of techniekkosten worden afzonderlijk in rekening worden gebracht.

  • R79 – Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie € 110,51

   Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie
   Het buiten de mond vervaardige van een laagje tandkleurig materiaal (keramiek of kunststof) dat een metalen kunstkroon bedekt (schildje/veneer). Tot deze prestatie behoort het beslijpen, het afdrukken en maken van een standaard beetregistratie, het bepalen van kleur en het passen en plaatsen van zowel de noodvoorziening als het schildje.

   De materiaal- en/of techniekkosten worden afzonderlijk in rekening gebracht.

  • R80 – Temporaire, eerste voorziening € 27,63

   Temporaire, eerste voorziening
   De materiaal- en/of techniekkosten worden afzonderlijk in rekening gebracht.

  • R85 – Temporaire, volgende voorziening € 11,05

   Temporaire, volgende voorziening
   De materiaal- en/of techniekkosten worden afzonderlijk in rekening gebracht.

  • R90 – Gedeeltelijk voltooid werk

   Gedeeltelijk voltooid werk
   Deze prestatie is van toepassing indien de aangevangen behandeling door bijzondere omstandigheden niet kan worden afgerond door de zorgaanbieder die de behandeling is gestart (bijvoorbeeld bij verhuizing of ziekte) en wordt overgenomen door een andere zorgaanbieder. Te declareren naar gelang het stadium waarin tandheelkundige werkzaamheden verkeren.
   De materiaal- en/of techniekkosten worden afzonderlijk in rekening worden gebracht.

 • Kunstgebitten (P)

  • P01 – Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw € 38,68

   Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw
   Het opvullen of vernieuwen van de basisplaat (rebasen) van een bestaand kunstgebit als gevolg van een slinkende kaak, als (semi)permanente oplossing.

   De materiaal- en/of techniekkosten worden afzonderlijk in rekening worden gebracht.

  • P02 – Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw € 82,89

   Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw
   Het opvullen of vernieuwen van de basisplaat (rebasen) van een bestaand kunstgebit als gevolg van een slinkende kaak, als (semi)permanente oplossing.

   De materiaal- en/of techniekkosten worden afzonderlijk in rekening worden gebracht.

  • P03 – Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw € 55,26

   Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw
   Het opvullen of vernieuwen van de basisplaat (rebasen) van een bestaand kunstgebit als gevolg van een slinkende kaak, als (semi)permanente oplossing.

   De materiaal- en/of techniekkosten worden afzonderlijk in rekening worden gebracht.

  • P04 – Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw € 82,89

   Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw
   Het opvullen of vernieuwen van de basisplaat (rebasen) van een bestaand kunstgebit als gevolg van een slinkende kaak, als (semi)permanente oplossing.

   De materiaal- en/of techniekkosten worden afzonderlijk in rekening worden gebracht.

  • P06 – Tissue conditioning volledig kunstgebit € 38,68

   Tissue conditioning volledig kunstgebit
   Het aanbrengen van weekblijvende basismaterialen in bestaande prothese.

  • P07 – Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk € 16,58

   Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk
   Het repareren van een kunstgebit waarbij geen afdruk wordt gemaakt. Tot deze prestatie behoort het plaatsen van het kunstgebit en het controleren van het contact tussen de boven- en onderkaak (occlusie en articulatie).

   Deze prestatie bevat tevens het repareren van het mandibulair repositie apparaat (MRA: een apparaat waarmee de onderkaak gedwongen van positie verandert met als doel de bovenste luchtwegen te verruimen en/of snurken te beperken), opbeetplaten en mondbeschermers.

  • P08 – Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk € 44,21

   Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk
   Het repareren van een kunstgebit waarbij afdrukken worden gemaakt, registratie van de gebitssituatie plaatsvindt, het kunstgebit wordt geplaatst en het contact tussen de boven- en onderkaak (occlusie en articulatie) wordt gecontroleerd.

   Tot deze prestatie behoort tevens het repareren van het mandibulair repositie apparaat (MRA: een apparaat waarmee de onderkaak gedwongen van positie verandert met als doel de bovenste luchtwegen te verruimen en/of snurken te beperken), opbeetplaten en mondbeschermers.

   De materiaal- en/of techniekkosten mogen afzonderlijk in rekening worden gebracht.

  • P10 – Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen € 82,89

   Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen
   Vanaf de eerst consultatie tot en met plaatsing, inclusief nazorg gedurende 2 maanden na plaatsing, inclusief relatiebepaling en eventueel gebogen ankers. De behandeling bestaat uit het maken van afdrukken, het registreren, het passen en plaatsen van een gedeeltelijk kunstharsgebit.

   De materiaal- en/ of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

  • P14 – Individuele afdruk met randopbouw € 60,78

  • P16 – Toeslag individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit € 60,78

   Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars
   Wanneer er een individuele afdruk met randopbouw gemaakt wordt bij een gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars mag uw behandelend arts een toeslag in rekening brengen.

  • P17 – Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur € 55,26

  • P18 – Toeslag gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit,kunsthars € 16,58

   Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars
   Wanneer er gegoten ankers vervaardigd worden bij een gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars mag uw behandelend arts een toeslag in rekening brengen.

  • P21 – Volledig kunstgebit bovenkaak € 165,77

   Volledig kunstgebit bovenkaak
   Deze behandeling bestaat uit het maken van afdrukken , het registreren, het passen en plaatsen van een volledig kunstgebit (prothese) voor de bovenkaak
   Vanaf eerste consultatie tot en met plaatsing

   • inclusief beetbepaling zonder specifieke apparatuur;
   • inclusief per kaak waarbij niet meer dan 8 elementen immediaat worden vervangen;
   • inclusief nazorg gedurende twee maanden na plaatsing.

   De materiaal- en/ of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

  • P25 – Volledig kunstgebit onderkaak € 221,03

   Volledig kunstgebit onderkaak
   Deze behandeling bestaat uit het maken van afdrukken , het registreren, het passen en plaatsen van een volledig kunstgebit onderkaak.

   Vanaf eerste consultatie tot en met plaatsing

   • inclusief beetbepaling zonder specifieke apparatuur;
   • inclusief per kaak waarbij niet meer dan 8 elementen immediaat worden vervangen;
   • inclusief nazorg gedurende twee maanden na plaatsing.

   De materiaal- en/ of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

  • P27 – Reoccluderen € 55,26

   Reoccluderen
   Inslijpen van de geperste prothese voor plaatsing.

  • P28 – Naregistratie en remounten € 55,25

   Naregistratie en remounten
   Terugplaatsen van de prothese in de articulator ná plaatsing en na nieuwe registratie met specifieke apparatuur

  • P29 – Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit € 44,21

   Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit
   Inclusief af prepareren, vullen en polijsten.

  • P30 – Volledig kunstgebit boven- en onderkaak € 359,17

   Volledig kunstgebit boven- en onderkaak
   Deze behandeling bestaat uit het maken van afdrukken , het registreren, het passen en plaatsen van een volledig kunstgebit boven en onderkaak.

   Vanaf eerste consultatie tot en met plaatsing

   • inclusief beetbepaling zonder specifieke apparatuur;
   • inclusief per kaak waarbij niet meer dan 8 elementen immediaat worden vervangen;
   • inclusief nazorg gedurende twee maanden na plaatsing.

   De materiaal- en/ of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

  • P31 – Wortelkap met stift € 138,14

   Wortelkap met stift
   Bij frame- of overkappingsprothese.

   De materiaal- en/ of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

  • P32 – Toeslag voor maken precisiekoppeling € 82,89

   Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls
   Bij frame of overkappingsprothese.

  • P33 – Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon € 55,26

   Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling
   Bij frame of overkappingsprothese. Wanneer er een telescoopkroon met precisiekoppeling word vervaardigd mag uw behandelend arts een toeslag een rekening brengen.

  • P34 – Frame kunstgebit, 1-4 elementen € 226,55

   Frame kunstgebit, 1-4 elementen
   Vanaf de eerst consultatie tot en met plaatsing, inclusief nazorg gedurende 2 maanden na plaatsing, inclusief ontwerp, steunen inslijpen, individuele afdruk en relatiebepaling. Het maken van afdrukken, het registreren, het passen en plaatsen van een gegoten (gefreesd) constructie met ankers van metaal of keramiek (een frame).

   De materiaal- en/ of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

  • P35 – Frame kunstgebit, 5-13 elementen € 309,44

   Frame kunstgebit, 5-13 elementen
   Vanaf de eerst consultatie tot en met plaatsing, inclusief nazorg gedurende 2 maanden na plaatsing, inclusief ontwerp, steunen inslijpen, individuele afdruk en relatiebepaling. Het maken van afdrukken, het registreren, het passen en plaatsen van een gegoten (gefreesd) constructie met ankers van metaal of keramiek (een frame).

   De materiaal- en/ of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

  • P36 – Individuele afdruk zonder randopbouw € 27,63

  • P37 – Frontopstelling in aparte zitting € 33,17

   Frontopstelling in aparte zitting
   Het individueel opstellen van de voortanden.

  • P38 – Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met specifieke apparatuur € 60,78

   Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur
   Wanneer de verticale beethoogte bepaalt wordt met behulp van specifieke apparatuur mag uw behandelend arts deze toeslag in rekening brengen.

  • P39 – Toeslag voor bepaling neutrale zone € 82,89

  • P40 – Toeslag immediaat kunstgebit € 13,81

   Toeslag immediaat kunstgebit
   Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element

   • Exclusief extracties en opvullen;
   • Inclusief nazorg gedurende twee maanden na plaatsing;
   • Voor maximaal 8 elementen per kaak te declareren.

   Voor een immediaatkunstgebit is het maximumtarief van de betreffende prothese van toepassing (geldend vanaf eerste consultatie t/m plaatsing inclusief nazorg gedurende twee maanden na plaatsing), verhoogd met een toeslag per immediaat te vervangen element.

  • P41 Toeslag voor relinen van alginaatafdruk € 27,63

  • P42 – Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling € 27,63

  • P43 – Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen Overige € 33,15

  • P45 – Noodkunstgebit € 110,51

   Noodkunstgebit
   Boven- of onderprothese voor de tandeloze patiënt, bedoeld als tijdelijke voorziening ter overbrugging van een langere periode voorafgaand aan het plaatsen van een definitief kunstgebit.
   Het maximumtarief van een noodprothese geldt voor een boven- of onderprothese voor de edentate patiënt, bedoeld als tijdelijke voorziening. Het maximumtarief is ook van toepassing voor een immediaatprothese waarbij in een kaak meer dan 8 elementen immediaat worden vervangen.

   De materiaal- en/ of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

  • P51 – Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit € 38,68

   Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw
   Het opvullen of vernieuwen van de basisplaat (rebasen) van een bestaand kunstgebit als gevolg van een slinkende kaak, als (semi)permanente oplossing.

   De materiaal- en/of techniekkosten worden afzonderlijk in rekening worden gebracht.

  • P52 – Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit € 82,89

   Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw
   Het opvullen of vernieuwen van de basisplaat (rebasen) van een bestaand kunstgebit als gevolg van een slinkende kaak, als (semi)permanente oplossing.

   De materiaal- en/of techniekkosten worden afzonderlijk in rekening worden gebracht.

  • P53 – Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit € 53,79

   Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw
   Het opvullen of vernieuwen van de basisplaat (rebasen) van een bestaand kunstgebit als gevolg van een slinkende kaak, als (semi)permanente oplossing.

   De materiaal- en/of techniekkosten worden afzonderlijk in rekening worden gebracht.

  • P54 – Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit € 80,68

   Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw
   Het opvullen of vernieuwen van de basisplaat (rebasen) van een bestaand kunstgebit als gevolg van een slinkende kaak, als (semi)permanente oplossing.

   De materiaal- en/of techniekkosten worden afzonderlijk in rekening worden gebracht.

  • P56 – Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit € 38,68

   Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit
   Het aanbrengen van weekblijvende basismaterialen in bestaande prothese.

  • P57 – Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk € 16,58

   Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk
   Het repareren van een gedeeltelijk kunstgebit waarbij geen afdruk wordt gemaakt.

   Tot deze prestatie behoort het plaatsen van het kunstgebit en het controleren van het contact tussen de boven- en onderkaak (occlusie en articulatie). Deze prestatie bevat tevens het repareren van het mandibulair repositie apparaat (MRA: een apparaat waarmee de onderkaak gedwongen van positie verandert met als doel de bovenste luchtwegen te verruimen en/of snurken te beperken), opbeetplaten en mondbeschermers.

   De materiaal- en/of techniekkosten mogen afzonderlijk in rekening worden gebracht.

  • P58 – Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk € 44,21

   Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk|
   Het repareren van een gedeeltelijk kunstgebit waarbij afdrukken worden gemaakt. Tot deze prestatie behoort het plaatsen van het kunstgebit en het controleren van het contact tussen de boven- en onderkaak (occlusie en articulatie).

   Deze prestatie bevat tevens het repareren van het mandibulair repositie apparaat (MRA: een apparaat waarmee de onderkaak gedwongen van positie verandert met als doel de bovenste luchtwegen te verruimen en/of snurken te beperken), opbeetplaten en mondbeschermers.

   De materiaal- en/of techniekkosten mogen afzonderlijk in rekening worden gebracht.

  • P60 – Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit € 33,15

   Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit
   Bijvoorbeeld: controle beethoogte, occlusie/articulatieonderzoek.

  • P65 – Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit € 27,63

  • P70 – Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage € 154,75

   Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage
   Het opvullen of vernieuwen van de basisplaat (rebasen) van een bestaand kunstgebit als gevolg van een slinkende kaak, als (semi)permanente oplossing.

   De materiaal- en/of techniekkosten worden afzonderlijk in rekening worden gebracht.

  • P78 – Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit € 44,21

   Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk
   Het uitbreiden van het gedeeltelijke kunstgebit of de frameprothese. Tot deze prestatie behoort het afdrukken, het registreren, het plaatsen van het kunstgebit en het controleren van het contact tussen de boven- en onderkaak (occlusie en articulatie).

   De materiaal- en/of techniekkosten worden afzonderlijk in rekening worden gebracht

  • P79 – Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk € 44,21

   Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk
   Het uitbreiden van het gedeeltelijke kunstgebit of de frameprothese. Tot deze prestatie behoort het afdrukken, het registreren, het plaatsen van het kunstgebit en het controleren van het contact tussen de boven- en onderkaak (occlusie en articulatie).

   De materiaal- en/of techniekkosten worden afzonderlijk in rekening worden gebracht

 • Maken en/of beoordelen foto's (X)

 • Preventieve mondzorg (M)

  • M01 Preventieve voorlichting en/of instructie € 12,39

   Preventieve voorlichting en/of instructie
   Bij tandartspraktijk Villa Westhof wordt deze prestatie altijd verricht bij het geven van voorlichting of instructie, toegesneden op de desbetreffende patiënt.

   Voorbeelden hiervan zijn het kleuren van de plaque, het vastleggen van de plaquescore, het geven van voedingsadviezen, het afnemen van een voedingsanamnese en het geven van voorlichting over het afleren van (een) negatieve gewoonte(s).

   De prestatie wordt uitsluitend naar evenredigheid van de werkelijke behandeltijd voor deze prestatie in tijdseenheden van 5 minuten gedeclareerd.

  • M02 Consult voor evaluatie van preventie € 12,39

   Consult voor evaluatie van preventie.
   Bij tandartspraktijk Villa Westhof wordt deze prestatie altijd verricht bij de prestatie, die omvat het (weer) kleuren van plaque, het (weer) vastleggen van de plaquescore en het bijsturen van de (begeleiders van) de patiënt in eerdere instructies.

   De prestatie wordt uitsluitend naar evenredigheid van de werkelijke behandeltijd voor deze prestatie in tijdseenheden van 5 minuten gedeclareerd.

  • M03 Gebitsreiniging € 12,39

   Gebitsreiniging           
   Bij tandartspraktijk Villa Westhof wordt deze prestatie altijd verricht bij het verwijderen van plaque, tandsteen en/of het polijsten van tanden, kiezen, implantaten of prothese.

   De prestatie wordt uitsluitend naar evenredigheid van de werkelijke behandeltijd voor deze prestatie in tijdseenheden van 5 minuten gedeclareerd.

  • M05 Beslijpen en/of fluorideren melkelement € 24,87

   Beslijpen en/of fluorideren melkelement
   Het beslijpen of toegankelijk maken (slicen) van het gat in een element (caviteit), het behandelen van het carieuze dentine (tandbeen) met cariës conserverende middelen en/of het aanbrengen van een beschermlaag, het fluorideren van het melkelement en het vastleggen en monitoren van de cariëslaesie. Deze prestatie is bedoeld als preventieve maatregel, ter voorkoming van verdere voortschrijding van het carieuze proces (gaatje). Deze prestatie is inclusief de communicatie met of voorlichting van de ouders.

  • M10 Fluoridebehandeling, methode I € 27,63

   Eenvoudig bacteriologisch onderzoek.
   Bij tandartspraktijk Villa Westhof wordt deze prestatie altijd verricht bij een onderzoek waarbij materiaal (zoals bloed, speeksel, pus) wordt afgenomen en onderzocht.

   De materiaal- en/of techniekkosten worden afzonderlijk in rekening worden gebracht.

  • M20 Fluoridebehandeling, methode II € 22,10

   Fluoridebehandeling, methode II
   De onder- en bovenkaak worden gelijktijdig behandeld.

   Inclusief voorafgaande mondreiniging. Tevens bedoeld voor applicatie met chloorhexidine.

  • M32 Eenvoudige bacteriolgisch onderzoek €16,58

   Eenvoudig bacteriologisch onderzoek.

   Bij tandartspraktijk Villa Westhof wordt deze prestatie altijd verricht bij een onderzoek waarbij materiaal (zoals bloed, speeksel, pus) wordt afgenomen en onderzocht.

   De materiaal- en/of techniekkosten worden afzonderlijk in rekening worden gebracht.

  • M61 Mondbeschermer € 24,87

   Mondbeschermer
   Het maken van een plaat (mondbeschermer) die de tandenrij omsluit ter bescherming tegen beschadiging bij verschillende sporten, zoals boksen en hockey. Tot deze prestatie behoort het maken van gebitsafdrukken, registratie van de gebitssituatie, het plaatsen, het instrueren van de consument en twee maanden nazorg.

   Inclusief een eventueel benodigde afdruk van de onderkaak t.b.v. occlusiefixatie.

   De materiaal- en/of techniekkosten worden afzonderlijk in rekening worden gebracht.

 • Tandvleesbehandelingen

 • Uurtarieven

 • Verdoving (A)

  • A10 – Geleidings- en/of infiltratie verdoving € 13,81

   Geleidings- en/of infiltratie verdoving

  • A15 – Oppervlakte verdoving € 7,18

   Oppervlakte verdoving

  • A20 – Behandeling onder algehele narcose

   Behandeling onder algehele narcose
   Als tandheelkundige behandelingen onder gehele narcose ( anesthesie) worden uitgevoerd, maakt de mondzorgaanbieder hiervoor aanvullende kosten ( bijvoorbeeld de inhuur van een anesthesieloog die de patiënt door middel van algehele narcose onder verdoving brengt). Met deze prestatie kunnen die kosten in rekening worden gebracht. De prestatie is inclusief het geven van voorlichting aan de patiënt over de algehele narcose en het uitvoeren van het noodzakelijke medische onderzoek.

   *Voor deze behandeling kan een kostprijs opgevraagd worden.

 • Vullingen

 • Wortelkanaalbehandelingen (E)

 • Betaalwijze

  In onze praktijk werken wij samen met een factoring bedrijf dat onze rekeningen voor ons verstuurd (Famed). Ook kunt u de rekeningen direct betalen aan de balie. Dit kan d.m.v. pinnen of contant. Heeft u vragen of opmerkingen over uw rekening, neem dan contact op met Famed: 0900 – 0885 (0,90 cent per gesprek).

 • Formele klachtenbehandeling

  Wanneer u geen prijs stelt op bemiddeling of als de bemiddelingspoging mislukt, kunt u de ANT vragen om behandeling van uw klacht door de Centrale Klachtencommissie. U en uw tandarts worden dan uitgenodigd voor een hoorzitting. Daarna volgt de uitspraak van de Centrale Klachtencommissie. Wanneer daartoe aanleiding is, kan de Centrale Klachtencommissie een aanbeveling doen aan de tandarts. Zo’n aanbeveling heeft tot doel dat de tandarts maatregelen treft ter verbetering van de kwaliteit van zijn tandheelkundig handelen, zijn praktijkorganisatie zoals zijn optreden en voorlichting richting patiënten. De Centrale Klachtencommissie kan geen schadevergoeding opleggen.

 • Informatiepunt

  Wilt u meer informatie over tandheelkunde en tandheelkundige behandelingen, dan kunt u terecht op www.allesoverhetgebit.nl of telefonisch advies inwinnen bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP, tel: 0900 202 5012, € 0,15 per minuut). Beide geven onafhankelijke informatie en zijn opgericht door onze beroepsorganisatie ANT.

 • Klachten

  Onze medewerkers zetten zich in om de beste tandheelkundige zorg voor al onze clienten te bieden. Mocht het toch een keer voorkomen dat u vindt dat wij u onjuist of onzorgvuldig informeerden of behandelden, neem dan contact met ons op, zodat wij de situatie met u kunnen bespreken.

 • Klachtenregeling

  Indien we gezamenlijk niet tot een voor u bevredigende oplossing komen, dan kunt u terecht bij de ANT-klachtenregeling waarbij wij zijn aangesloten. Deze regeling voldoet aan de eisen die de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector aan iedere zorgaanbieder stelt. Aan de klachtenregeling zijn geen kosten verbonden. Er zijn twee mogelijkheden:

  Bemiddeling
  Onder leiding van twee deskundigen van de Regionale Bemiddelingsraad wordt gezocht naar een voor beide partijen aanvaardbare oplossing. Als de bemiddeling slaagt, wordt de uitkomst schriftelijk vastgelegd en is de klacht afgehandeld.

 • Senioren mondzorg

  Wij zijn ook beter bereikbaar voor senioren met een nieuwe behandelkamer op de begane grond. De toegankelijkheid is zo enorm verbeterd voor patiënten met een rolstoel, rollator en verminderde mobiliteit. Tandarts Stef de Grood zal hier met veel zorg onze senioren patiënten gaan behandelen.

 • Verzekeringen

  Het maakt voor een tandarts niet uit hoe en/of u bent verzekerd. Op verzoek zal de tandarts u desgewenst een begroting meegeven van de betreffende behandeling.
  Tussen de zorgverzekeraars bestaan grote verschillen van de hoogte van de vergoeding. Daarom is het raadzaam om zelf contact op te nemen met uw zorgverzekeraar voor nadere informatie.

 • Zwangerschap

  Als u zwanger bent kunt u gewoon een afspraak maken bij de tandarts. Het enige waar rekening mee moet worden gehouden, zijn beschermende maatregelen tijdens het maken van röntgenfoto’s. Het is goed om tijdens de zwangerschap bij de tandarts langs te komen. Want door hormonale verandering heeft u extra kans op tandvlees ontstekingen. De mondhygiëniste kan u hier ook goed bij helpen. Lees meer over uw gebit tijdens de zwangerschap op de website van het Ivoren Kruis.

Deze code onmiddellijk na de openingstag van de