Gedeeltelijk voltooid werk
Deze prestatie is van toepassing indien de aangevangen behandeling door bijzondere omstandigheden niet kan worden afgerond door de zorgaanbieder die de behandeling is gestart (bijvoorbeeld bij verhuizing of ziekte) en wordt overgenomen door een andere zorgaanbieder. Te declareren naar gelang het stadium waarin tandheelkundige werkzaamheden verkeren.
De materiaal- en/of techniekkosten worden afzonderlijk in rekening worden gebracht.