Geachte relatie, beste patiënt,

Naar aanleiding van de persconferentie van Minister president Rutte op 13 oktober 2020 is er een mondkapjesplicht in de openbare ruimtes. Dit zal dus ook in onze praktijk gelden. Wij willen u vragen zelf een mondkapje mee te nemen en deze te dragen zodra u bij ons binnenkomt. Ook willen wij u vragen om zoveel mogelijk alleen naar de afspraak te komen, gaat dit niet meldt dit aan een van onze medewerkers.

Wij hopen dat u nog steeds in goede gezondheid verkeert.

Op 16 maart jl. hebben de gezamenlijke mondzorgkoepels geadviseerd alle reguliere mondzorg op te schorten, dit advies is door VWS en IGJ tot veldnorm verheven. Het was op dat moment onduidelijk hoe verantwoorde en veilige mondzorg verleend kon worden. Daarnaast hebben wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid genomen om de besmettingscurve af te vlakken en overheidsbeleid te ondersteunen.

In de afgelopen weken hebben de vier mondzorgkoepels de krachten gebundeld om de gehele mondzorg zo goed mogelijk door de Corona crisis heen te leiden. Samen met hen hebben wij een strak en veilig protocol kunnen opstellen in combinatie van uw temperatuur opnemen en een triage, waarmee wij op verantwoorde en gepaste wijze de reguliere zorg weer kunnen hervatten.

Triage is een manier om zorg te organiseren. In de kern betekent triage dat in een kort tijdsbestek op basis van beperkte gegevens een beslissing wordt genomen over hoe een patiënt beoordeeld/behandeld dient te worden.

Daarom gaan wij in onze praktijk vanaf 28 april weer langzaamaan starten met de regulieren zorg bij personen zonder symptomen passend bij COVID-19. En bij personen met bewezen COVID-19 die nadien ten minste 2 weken klachtenvrij zijn.

Extra aandacht blijft noodzakelijk bij de klachtenvrije patiënten maar met verhoogde risico op ernstige ziekteverloop op COVID-19, waarbij de ernst van de klachten van de noodzakelijke niet-reguliere zorg tegen het verhoogde risico individueel afgewogen moet worden. Hierbij denken wij aan ouderen ≥70 jaar en mensen ≥18 jaar met een medisch onderliggende aandoening.

Personen met symptomen passend bij COVID-19 (verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen, koorts (≥380C)), of gezinsleden met symptomen passend bij COVID-19, of personen met een verhoogde kans op infectie (personen ≥ 18 jaar met een verstandelijke handicap die in een instelling wonen en personen woonachtig in een verpleeghuis hebben een verhoogd risico om anderen te infecteren), worden helaas niet geholpen in de praktijk. En worden ook gevraagd niet naar de praktijk te komen!

Voor verdere vragen over de triage zijn wij telefonisch bereikbaar.

Om te voorkomen dat er te veel mensen aanwezig zijn in de praktijk en de wachtkamers te vol komen te zitten, vragen wij u zoveel mogelijk alleen te komen, zonder onnodige begeleiding of gezinsleden. Alleen indien nodig, 1 ouder of tolk. Kom zo veel mogelijk op de afgesproken tijd naar de praktijk. Mocht u veel te vroeg zijn, vragen wij u buiten te wachten.

Daarbij kunnen wij u vertellen dat wij niet stil hebben gezeten in deze turbulente periode. De balie en wachtkamer zijn naar de begane grond verhuisd en is de oude wachtkamer verbouwd tot onze personeelskamer. Op de eerste verdieping is ook een kleine wachtruimte gecreëerd, dus kunnen wij patiënten netjes spreiden door de praktijk, om de 1,5 meter afstand in stand te houden.

De mondhygiënistes zullen zo veel mogelijk op de kamers op de begane grond werken en de tandartsen op de eerste verdieping. De balie assistente geeft aan waar u plaats mag nemen.

Voor onze eigen veiligheid en die van u, zorgen wij voor goede infectie bescherming volgens het huidige Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken. Daarom werken wij met een chirurgisch mondneusmaskers type IIR in combinatie van een gezichtsscherm (faceshield).

Volg ten alle tijde aanwijzingen van het personeel op omtrent uw aanwezigheid in onze praktijk. Zo proberen wij met ons allen, personeel en patiënten, ervoor te zorgen, dat onze praktijk zo lang mogelijk voor u schoon blijft en verspreiding van het virus proberen te voorkomen.

Alvast bedankt voor uw medewerking.
Namens het hele team van Tandartspraktijk Villa Westhof.

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
Facebook
Instagram