Een apart consult:
– indien het mondonderzoek en
de indicatiestelling plaatsvindt
op initiatief van de patiënt
naar aanleiding van een
klacht of vraag; of
– als vervolgconsult naar aanleiding van een eerdere vraag
of probleem niet zijnde een
periodieke controle.
Inclusief (indien van toepassing):
– het onderzoeken van de
gezondheid van het tandvlees
met de PPS score;
– vaststellen van de DETI-score
en bespreken behandelplan;
– geven van voorlichting,
aanwijzingen en adviezen
over preventief gedrag en/of
preventieve maatregelen, voor
zover deze niet meer dan vijf
minuten in beslag nemen;
– uitvoeren van binnen de
verrichtingenlijst niet
anders te declareren kleine
verrichting(en);
– verwijzen naar een andere
zorgverlener.