Een toeslag voor de avond-,
nacht- en weekenduren. Deze
uren betreffen de tijdsperiode:
– tussen 18:00 uur en 08:00 uur;
– tussen 08:00 uur en 18:00 uur
op zaterdag of zondag;
– tussen 08:00 uur en 18:00 uur
op algemeen erkende feestdagen of gelijkgestelde dagen
in de zin van de Algemene
Termijnenwet.